priser

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ved dagsleje, er selskabslokalerne til rådighed fra kl. 20.00 dagen før udlejningsdagen og til kl. 12.00 dagen efter udlejningsdagen.


Evt. ændringer af tider kan aftales med kontaktpersonen. 


Hvis lokalerne ikke er udlejet dagen før eller dagen efter lejedatoen, kan disse dage lejes til en specielpris på kr. 1.600,00 pr. dag.

  

Der kan tilkøbes borddækning, køkkenhjælp og rengøring efter aftale.

Udlevering af nøgler aftales med kontaktpersonen.


Depositum                                                                        kr. 1.500,00


Leje                                                                                   kr. 3.500,00

Det er dog muligt at leje lokalerne til brunch, reception eller lign.

(Halv dags leje) Selskabslokalerne er til rådighed fra. kl. 20.00 dagen før udlejningsdagen og til kl. 19.00 på lejedagen.


Depositum (ved halvdagsleje)                                          kr. 1.000,00


Leje (ved halvdagsleje)                                                     kr. 2.100,00Evt. aftalt lejedato er FØRST gældende ved indbetalt depositum.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

© Vordingborg-logerne 2023