historie

Odd Fellow logerne i Vordingborg

 

Ordensbygningen Algade 8, er hjemsted for søsterloge nr. 23 Elisabeth og broderloge nr. 46 Sjølund.

 

Søsterloge nr. 23 Elisabeth

 

Søsterlogen stiftedes den 15. september 1935.

 

Søsterlogen begyndte som forening den 9. april 1922 og har sit udspring fra søsterloge nr. 10 Birgitte Gjøe i Næstved og tæller i skrivende stund 80 søstre.

 

Navnet Elisabeth stammer fra den ungarske kongedatter Elisabeth von Thuringen, som blev gift med landgreven fra Wartburg. Hun blev kun 24 år gammel og døde i 1231, men allerede i 1235 blev hun kanoniseret af Paven.

Søsterloge nr. 23 Elisabeth er moderloge til søsterlogerne nr. 26 Noomi i Nykøbing F. hvortil 25 søstre blev afgivet i 1941 samt søsterloge nr. 56 Clementia i Stege, hvortil der blev afgivet 26 søstre i 1972.

 

I 2003 blev der mellem søsterloge nr. 23 Elisabeth og broderloge nr. 46 Sjølund indgået en aftale om fælleseje af Ordensbygningen Algade 8 og samtidig blev der foretaget en gennemgribende istandsættelse og udsmykning af underetagen.

 

Søsterloge nr. 23 Elisabeth er en meget velfungerende loge. Her er et lille overblik over nogle af de aktiviteter der afholdes, udover logens ordinære møder.:

 

• En gang om året inviteres "ældre medborgere" til en hyggeaften med spisning, fællessang og underholdning

Arrangementet afholdes sammen med broderloge 46 Sjølund.

• Den første søndag efter logens stiftelsesdag, bliver der lagt blomster på afdøde søstres grave.

• Til jul uddeles hjælp til familier i logens distrikt, som måtte have behov herfor.

 

Desuden har logen sponsorat for et par børn i SOS-Børnebyerne, ligesom flere hjælpeorganisationer modtager støtte.

 

Til finansiering af disse humanitære opgaver, råder logen over forskellige fonde og legater. Desuden afholdes jævnligt lotterier og indsamlinger. Hvert andet år gennemføres en basar i logens lokaler.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

© Vordingborg-logerne juli 2015