logebygning

Broderloge 46 Sjølund

I.O.O.F.

Odd Fellow Bygningen

 

Ordensbygningen Algade 8, tjente indtil 1937 som posthus i Vordingborg.

 

Ved Storstrømsbroens indvielse i 1937 oprettedes posthuset i Aarsleffsgade og brødrene købte det gamle posthus, der efter en gennemgribende ombygning kunne indvies til logebrug den 15. oktober 1939. Udover den løbende vedligeholdelse, er ejendommen blevet renoveret i 1971 og 2003.

 

Indretningen i ejendommen tjener for 1. sals vedkommende de ordensmæssige handlinger og stueetagen til de selskabskabelige arrangementer.

 

Udover at danne rammerne for det daglige virke for de to Odd Fellow loger, benyttes selskabslokalerne af Odd Fellow medlemmerne ved større private arrangementer.

 

Desuden udlejes selskabslokalerne også til private. Klik på linket for yderligere oplysninger - Udlejning af selskabslokaler

Logens møder

 

Møderne afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for alle Odd Fellow loger.

 

Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, herunder det rituelle arbejde - gradearbejdet.

 

Gradearbejdet er et forum for etisk belæring, som med passende mellemrum, over en tidsperiode, bliver fremlagt for medlemmerne.

 

Derudover kan møderne indeholde foredrag over dagsaktuelle- og kulturelle emner, hvor der benyttes egne eller fremmede foredragsholdere, samt generelle informationer med mere. Alle møder afsluttes normalt inden kl. 23:00.

 

I tiden 16. maj - 31. august og 16. december - 2. januar, afholdes der ingen ordinære logemøder.

Fælles sammenkomster mellem logerne.

 

 

Fællesskabet og samværet sættes meget højt, hvilket også fremgår af, at alle logemøder afsluttes med et selskabeligt samvær, hvor der nydes en let anretning.

 

Her kan alle få lejlighed til at sludre sammen på tværs af dagligdagens problemer.

 

Fællesskabet foregår også mellem de forskellige loger ved gensidige besøg. Her skabes venskaber, ideer udveksles og tanker deles.

 

Over året afholdes der møder, hvor både søstre og brødre mødes (sammen med deres ledsagere) til forskellige arrangementer.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

© Vordingborg-logerne maj 2015