historie

Broderloge 46 Sjølund

I.O.O.F.

Broderloge nr. 46 Sjølund stiftedes den 19. oktober 1919.

 

Broderlogen begyndte som Odd Fellow forening den 5. december 1900 og har sit udspring fra broderloge nr. 12 Herluf Trolle i Næstved.

 

Foreningen lød navnet Valdemar Atterdag, men ved tidspunktet for logens instituering, var navnet Valdemar allerede benyttet af en anden loge, så det ikke kunne anvendes i logeregi.

 

Navnet Sjølund, som er det gamle poetiske navn for Sjælland, blev af broder V. Danø foreslået på et møde i marts 1919, idet han med citater påviste, at det ved Ingemanns digt fra 1816 "På Sjølunds fagre sletter..." og med Gades berømte melodi, var blevet knyttet til egnen omkring Vordingborg.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på to møder.

 

Ligesom, at broderloge 46 Sjølund er en udløber af broderloge 12 Herluf Trolle i Næstved, så afgav logen 39 brødre til den nyinstituerede broderloge nr. 78 Tolerantia i Stege den 8. november 1959.

 

Fadderen til logens segl kendes ikke, men inspirationen hertil skal findes i sagnet, hvor den arme bonde korsede sig på natlig sti, ved tanken om at møde Kong Valdemar til hest, fulgt af et kobbel jagthunde, når han på natlig jagt hastede gennem skove og over mark.

 

Ved 50 års jubilæet i 1969 blev det foreviget på en platte, som broder Jørgen Morten Christensen lod fremstille hos Royal Copenhagen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

© Vordingborg-logerne maj 2015